Bestyrelse i Fonden Gasværket i Roskilde 2019

Mogens Hallager, udpeget af Roskilde Byråd

Claus Larsen, udpeget af Roskilde Byråd

Birgitte Kirkhoff Eriksen, udpeget fra Museet for Samtidskunst

Lisbeth Klixbüll, udpeget af lejerne på Gasværket, bestyrelsens næstformand

Skak Snitker, udpeget af lejerne på Gasværket, lejerrepræsentant

Peter Ørnstrup Madsen, udpeget af lejerne på Gasværket

Nils Christensen, udpeget af lejerne på Gasværket, bestyrelsens formand